Marketing 3.0 là gì?

Theo thời gian, marketing đã phát triển qua ba giai đoạn khác nhau mà các chuyên gia marketing gọi là Marketing 1.0, Marketing 2.0 và Marketing 3.0. “Một cách tổng quát Marketing 1.0 là giai đoạn mà các doanh nghiệp hướng sự quan tâm của mình vào sản phẩm, Marketing 2.0 là giai đoạn mà các doanh nghiệp hướng sự quan tâm đến khách hàng. Ngày nay, chúng ta nhận thấy marketing lại biến đổi theo các động lực mới trong môi trường. Chúng ta có thể chứng kiến các công ty đang mở rộng phạm vi chú trọng từ sản phẩm đến người tiêu dùng đến các vấn đề của con người. Marketing 3.0 là giai đoạn các doanh nghiệp dịch chuyển từ trọng tâm hướng đến người tiêu dùng sang phạm vi hướng đến con người, cũng như đến vị trí nơi khả năng sinh lợi được cân bằng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” – Trích Marketing 3.0, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya & Iwan Setiawan.

Các bạn có thể xem clip bên dưới để hiểu rõ hơn về marketing 3.0:

Trần Trí Dũng

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Comments are closed.