30 câu nói nổi tiếng trong thư viện Harvard

01. Sleep now, you will be dreaming, Study now, you will be achieving your dream.

Ngủ bây giờ, bạn sẽ mơ. Học bây giờ bạn sẽ đạt được ước mơ.

02. Today that you wasted is the tomorrow that a dying person wished to live.

Nếu hôm nay bạn lãng phí, ngày mai bạn sẽ như người hấp hối mong muốn được sống.

03. When you think you are slow, you are faster than ever.

Khi bạn nghĩ mình chậm chạp, bạn đang nhanh hơn bao giờ hết.

04. Don’t postpone today’s work to tomorrow.

Đừng trì hoãn công việc của hôm nay sang ngày mai.

05. The pain of study is only for a moment, but the pain of not having studied is forever.

Nỗi khổ của việc học chỉ trong chốc lát, nhưng nỗi đau của việc không học là mãi mãi.

06. In study, it’s not the lack of time, but lack of effort.

Trong việc học, không phải thiếu thời gian, mà là thiếu nỗ lực.

07. Happiness is not proportional to the academic achievement, but sucess is.

Hạnh phúc không tỷ lệ thuận với thành tích học tập, nhưng thành công thì có.

Bên trong thư viện Đại học Harvard

08. Study is not everything in life, but if you are unable to conquer study that’s only a part of life, what can you be able to achieve in life?

Học tập không phải là tất cả trong cuộc sống, nhưng nếu bạn không thể chinh phục việc học tập, vốn chỉ là một phần của cuộc sống, thì bạn có thể đạt được điều gì trong cuộc sống?

09. You might as well enjoy the pain that you can not avoid.

Bạn cũng có thể tận hưởng nỗi đau mà bạn không thể trốn tránh.

10. To taste success, you shall be earlier and more diligent.

Để nếm trải thành công, bạn phải sớm hơn và siêng năng hơn.

11. Success doesn’t come to anyone, but it comes to he self-controlled and the hard-working.

Thành công không đến với tất cả mọi người, nó đến với những ai kỷ luật và làm việc chăm chỉ.

12. The time never stops.

Thời gian không bao giờ dừng lại.

13. Saliva you drooled today will be tears falling tomorrow.

Nước bọt bạn chảy hôm nay sẽ là nước mắt rơi ngày mai.

14. Study like a dog and play like a premier.

Học như chó, chơi như thủ tướng.

15. Pursue the top. The maximum endeavor.

And to the beginning for the effort of the maximum for a top intend.

Theo đuổi đỉnh cao. Nỗ lực tối đa.

Và bắt đầu nỗ lực tối đa cho một mục đích hàng đầu.

16. A person who invest in tomorrow, is the person who is faithful to today.

Một người đầu tư vào ngày mai, là người trung thành với ngày hôm nay.

17. The academic clique is money itself.

Bè lũ của học thuật chính là tiền.

18. Today never returns again tomorrow.

Ngày hôm nay không bao giờ trở lại vào ngày mai.

19. At this moment, your enemies books keep flipping.

Tại thời điểm này, quyển sách thời gian của bạn tiếp tục lật.

20. No pains No gains.

Không đau khỗ, không thành quả.

21. Dream is just in front of you. Why not stretch your arm.

Ước mơ ở ngay phía trước. Tại sao không duỗi cánh tay của bạn ra?

22. If you close your eyes to the present, the eyes for the future close as well.

Nếu bạn nhắm mắt lại với hiện tại, đôi mắt của tương lai cũng sẽ đóng.

23. Sleep instead of dozing.

Ngủ, thay vì ngủ gật.

24. Academic achievement is directly proportional to the absolute amount of time invested.

Thành tựu học tập tỷ lệ thuận với lượng thời gian đầu tư thực sự.

25. Most great achievements happen while others are sleeping.

Hầu hết những thành tựu vĩ đại xảy ra trong khi những người khác đang ngủ.

26. Just before the examination, how desperate would you feel the time you are wasting now.

Ngay trước kỳ thi, bạn sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào với thời gian mà bạn đang lãng phí hôm nay.

27. Impossibility is the excuse made by the untried.

Không thể là cái cớ của những người chưa thử cố gắng.

28. The payoff of efforts never disappear without redemption.

If you don’t walk today, you have to run tomorrow.

Nếu bạn không đi bộ ngày hôm nay, bạn phải chạy vào ngày mai.

29. One more hour of study, you will have a better husband.

Thêm một giờ học, bạn sẽ có một người quản lý tốt hơn.

30. To lose your health is to lose all of yourself.

Đánh mất sức khỏe là đánh mất tất cả con người mình.

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Comments are closed.