Marketing-Plan

Đề án & thực tập

Trang này cung cấp các thông tin về các môn đề án như Đề án nghiên cứu thị trường, Đề án nghiên cứu marketingĐề án lập kế hoạch marketing, Thực tập nhận thức và Thực tập tốt nghiệp.

Sinh viên được yêu cầu đọc cẩn thận các nội dung bên dưới. Ngoài ra, nếu có gì thắc mắc các bạn cũng có thể gửi email cho giảng viên hoặc comment trực tiếp bên dưới.

Tài liệu (Đề cương môn học, file hướng dẫn, Danh sách phân nhóm & GVHD, báo cáo mẫu và các tài liệu liên quan)

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.