principles-of-marketing

Nguyên lý marketing

Trang này cung cấp tất cả các tài liệu liên quan tới môn học Nguyên lý marketing (Principles of Marketing). Sinh nên in file giới thiệu môn học, đề cương môn học và tất cả slide bài giảng để tiện theo dõi và ghi chú.

Tài liệu (Đề cương, file Giới thiệu môn học, slide bài giảng, ebook, danh sách lớp, bảng điểm,…)

Các bạn cũng có thể xem các video bài giảng về Principles of Marketing tại đây:

Các bài kiểm tra tại lớp

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.