Lựa chọn nhà cung cấp hosting

Đối với các bạn đang có mong muốn sở hữu một website thì ngoài việc lựa chọn một tên miền...