Pi Network – Mang đến khả năng tiếp cận tiền điện tử cho mọi người

Pi được hình thành với tầm nhìn “dân chủ hóa” khả năng tiếp cận và khai thác tiền điện tử cho bất kỳ ai chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh (smartphone).