Di chúc của tỷ phú Pinault

Pinault đứng hàng đầu trong số 50 tỷ phú của nước Pháp. Năm 1998, ông đã qua đời tại bệnh...