Người con gái bên sàn nhảy

“Em từ giả tôi và phóng nhanh về phía trung tâm thành phố chiếc Spacy sang trọng. Tôi dõi mắt...