tran tri dung

Yêu cầu đặt lịch hẹn của bạn đã được nhận

Hệ thống đã nhận được yêu cầu đặt lịch hẹn của bạn. Thầy Dũng sẽ trả lời bạn qua email. (Your booking request was received. Mr. Tran Tri Dung will confirm your request via email).

Lưu ý: Bạn cần phải lên đúng giờ. (Note: You have to come right time).

Regards,

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.