Christopher Columbus và hành trình xuyên Đại Tây Dương

“Anh bạn! Này! Anh bạn!” David cảm thấy tay áo mình bị giật mạnh và mở mắt ra. Trời vẫn...