Làm sao hiển thị các từ khóa dạng ‘not provided’ trong báo cáo của Google Analytics?

Google đã sử dụng kỹ thuật mã hóa SSL trong quá trình tìm kiếm đối với những người dùng đã...