Vị ngọt những giọt cà phê

Theo lời mời của một thằng bạn, hè ấy sau một kỳ thi dài và khó khăn tôi lên Đà...