Edision mà tôi biết

Henry Ford, người sáng lập đế chế xe hơi Ford có mối quan hệ lâu dài với nhà phát minh...

“Xây dựng để trường tồn”

Với những nhà điều hành công ty, những người đang khởi nghiệp hoặc có ý định khởi nghiệp thì một...

Một thông điệp đầy ý nghĩa

Một thông điệp đầy ý nghĩa trong quyển sách Xây dựng để trường tồn: “Cuối cùng và có lẽ là...