Làm sao để xây dựng back-link?

Tại sao công cụ tìm kiếm lại quan tâm đến các liên kết (links)? Cần nhắc lại thuật toán của các...