“Xây dựng để trường tồn”

Với những nhà điều hành công ty, những người đang khởi nghiệp hoặc có ý định khởi nghiệp thì một...

Vì sao 9/10 startup thất bại?

Với những người này, cứ khởi nghiệp trước đã, rồi quan tâm tới những khía cạnh khác sau. Đây là...

Startup dưới góc nhìn của Phó chủ tịch Google

Điều gì có thể giúp các nhà khởi nghiệp kiếm hàng trăm triệu USD từ dự án của mình? Ngày...