Tìm hiểu về ICO, crowdsale và token trong thế giới tiền ảo (tiền kỹ thuật số)

ICO là gì? Crowdsale là gì? Và token là gì? Thời gian gần đây, bên cạnh Bitcoin (BIT) và Ethereum...