Những con sao biển

Một sớm tinh mơ, một người đàn ông chạy bộ dọc bờ biển. Ở phía xa, ông thấy một cậu...