Chúng ta nợ Edison

Ngày nay, chúng ta thường nói rằng chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp (tất nhiên bây giờ...

Edision mà tôi biết

Henry Ford, người sáng lập đế chế xe hơi Ford có mối quan hệ lâu dài với nhà phát minh...

Sự lạc quan của Thomas Edison

Một đêm tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà khoa học Thomas Edison đã bị thiêu hủy trong...