Buổi thi cuối cùng

Ở một trường đại học tại miền Đông nước Mỹ, vào ngày sau cùng của kỳ thi tốt nghiệp, một...